Bản đồ khu công nghiệp Fuji

Bản đồ quy hoạch

Fuji Industrial Park

VanTrung Industrial Park

Bản đồ chi tiết vị trí

Fuji Industrial Park

VanTrung Industrial Park

Phối cảnh

Fuji Industrial Park

Fuji Industrial Park

VanTrung Industrial Park

VanTrung Industrial Park

Các chính sách trong khu công nghiệp
Ưu đãi về thuế
 • Đối với tất cả các doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp: Thuế suất thu nhập doanh nghiệp: được miễn 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.
 • Đối với các doanh nghiệp công nghệ cao: Thuế suất thu nhập doanh nghiệp là 10% trong vòng 15 năm và được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
 • Đối với doanh nghiệp xuất khẩu 100% sản phẩm (doanh nghiệp chế xuất): Miễn thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với nguyên vật liệu, máy móc thiết bị nhập khẩu phục vụ cho sản xuất.
 • Đối với doanh nghiệp không thuộc Doanh nghiệp chế xuất và không thuộc Doanh nghiệp công nghệ cao: Được miễn thuế nhập khẩu trong vòng 5 năm đối với thiết bị và nguyên vật liệu Việt Nam chưa sản xuất được.
Chi phí thuê lại đất thấp nhất tại Bắc Giang
 • Đơn giá cho thuê lại đất : Căn cứ theo thỏa thuận.
 • Miễn phí bảo dưỡng cơ sở hạ tầng.
 • Phí quản lý : 6.500 vnd/m2/năm.
Các chi phí khác
 • Điện, nước, cước viễn thông, xử lý nước thải ( theo đúng giá hiện hành của các nhà cung cấp đã được quy định chung).
 • Đơn giá điện tham khảo:
 • Giờ cao điểm: 2.335 vnd/kwh
 • Giờ bình thường: 1.286 vnd/kwh
 • Giờ thấp điểm: 812 vnd/kwh
 • Nhà cung cấp: Chi nhánh điện Huyện Yên dũng (Trạm biến áp 110 KVXã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0240-355-3511
 • Đơn giá nước sạch tham khảo : Điểm chờ cách cổng khu công nghiệp Fuji 200m
 • Công suất 5.000 m3/Ngày đêm
 • Đơn giá 9.300 vnd/m3
 • Nhà cung cấp : Công ty cấp nước Bắc Giang. 386 Xương Giang, Thành phố Bắc Giang. Điện thoại: 02403855757