Cơ sở hạ tầng

Hệ thống cấp nước:

Nước được cung cấp bởi Công ty cấp nước Bắc Giang với điểm kết nối tại Khu công nghiệp, công suất 5.000m3 / ngày.

 

 

 

 

Nhà máy xử lý nước thải:

Trạm Xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Fuji có công suất: Giai đoạn 1: 1.000m3/ngày đêm, Giai đoạn 2 tăng lên 2.000m3/ngày đêm

- Trạm Xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Vân Trung có công suất: 4.000m3/ngày đêm

     

Hệ thống cấp điện:

Điện được cung cấp bởi Công ty Điện lực Bắc Giang với điểm kết nối tại Khu công nghiệp, công suất 63.000KVA, được truyền đi bằng đường dây chuyên dụng 110KV.

 

 

Hệ thống cấp điện:

Khu điều hành khu công nghiệp, trung tâm thương mại, trung tâm CNTT, ngân hàng, hậu cần, an ninh, vv ...