2017 là năm giảm phí cho doanh nghiệp 17/05/2017 “Tôi muốn nói tinh thần lớn với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp yên tâm rằng Chính phủ kiến tạo, li
Bắc Giang tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động 17/05/2017 Phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 8,5-9
Các Khu công nghiệp phải là mẫu mực về môi trường xanh, sạch, văn minh 17/05/2017 Báo Bắc Giang: Ngày 16/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái có buổi kiểm tra công tác vận hành,