Hơn 2.000 tỷ đồng vốn rẻ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mỗi dự án, phương thức sản xuất của doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) thể được vay tối đa 30 tỷ đồng với mức lãi suất ưu đãi.

Sáng 22/4, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chính thức được ra mắt. Đây là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư nhằm triển khai hiệu quả các chính sách giúp đỡ các SME. Theo thống kê, Việt Nam có 500.000 doanh nghiệp có quy mô này, 97% thành lập mới có quy mô nhỏ.

Quỹ có vốn điều lệ  2.000 tỷ đồng với mục tiêu hỗ trợ vốn lãi suất thấp cho SME, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động và tạo động lực phát triển kinh tế,

Mức cam kết cho vay lên tới 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án, phương án sản xuất – kinh doanh, tối đa là 30 tỷ đồng. Lãi suất cho vay vốn ngắn hạn dưới kỳ hạn một năm là 5,5%, trung và dài hạn là 7%. Mức lãi suất này sẽ cố định trong suốt thời hạn 10 năm vay vốn. Theo đó, doanh nghiệp phải có tài sản đảm bảo bằng 100% số tiền vay. Như vậy, so với mức lãi suất của các ngân hàng thương mại, lãi suất của quỹ thấp hơn.

Doanh nghiệp muốn được vay vốn phải hoạt động trong ngành nông - lâm - thủy sản, công nghiệp và xây dựng, thương mại dịch vụ. Số lượng lao động dưới 300 người, tổng nguồn vốn khoảng dưới 100 tỷ đồng. Vốn được vay sẽ tùy thuộc vào quy mô và số lượng lao động trong doanh nghiệp.

Những ngành được Quỹ ưu tiên cho vay vốn là công nghiệp chế biến chế tạo, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải, các sản phẩm công nghệ cao, năng lượng sạch, doanh nghiệp nông nghiệp, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ.

SME chỉ cần chuẩn bị hồ sơ pháp lý và tài chính đầy đủ theo yêu cầu, trong đó có báo cáo tài chính 2 năm gần nhất.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư – Đặng Huy Đông cho biết SME Việt Nam đang bị kìm hãm sự phát triển do môi trường kinh doanh thiếu minh bạch, thiếu vốn để khởi nghiệp và sản xuất. Với sự thành lập của Quỹ và những quyết sách của Chính phủ mới, Thứ trưởng tin rằng sẽ là cơ hội để doanh nghiệp sáng tạo, tự do phát triển bởi doanh nghiệp tư nhân được xác định là trụ cột, là xương sống, động lực của nền kinh tế.

(nguồn Vnexpress)